Në Kosovë të gjithë ata që e kanë fituar pasurinë në mënyrë të paligjshme, nuk duhet të ndihen rehat tani e tutje.

Shteti ka certifikuar 43 zyrtarë në forenzikë financiare.

Kronikë e gazetarit Albert Bajrami.