Të gjithë ata që jetojnë në qytet, qoftë ai i vogël ose i madh, e dinë se mund të jetë sfiduese. Megjithëse disa probleme janë më të vështira për t’u zgjidhur sesa të tjerët, projektuesit nuk dështojnë asnjëherë për ta shfrytëzuar kreativitetin e tyre gjenial në përmirësim të hapësirave publike.

Ata i marrin parasysh nevojat e njerëzve për të dalë me zgjidhje efiksase dhe me kosto të arsyeshme.

Ne gjetëm disa dizajne që përfundimisht e bëjnë jetesën më të lehtë në qytet.