Në Ferizaj sot u mbajt gara e lopës më të mirë.

Detajet ju sjell kronika e gazetarit Albert Bajrami.