Që katër ditë ka hyrë në fuqi ligji i ri për pagat.

Por, ai po kundërshtohet, ngase mund të sjell pabarazi mes publikëve  e privatëve.