Përdoruesit e Pinterest që kërkojnë informacione lidhur me vaksinat do të drejtohen në rezultate nga “organizatat e shëndetit publik”.

Vitin e kaluar, platforma sociale ndaloi shfaqjen e rezultateve për kërkimet e vaksinave me qëllim të adresimit të përhapjes së dezinformatave.

Kompanitë e mediave sociale po përballen me një kontroll të shtuar mbi mënyrën se si ato moderojnë përmbajtjen në faqet e tyre.

Në muajt e fundit, kompani të tjera përfshirë Facebook-un kanë ndërmarrë disa hapa për të adresuar dezinformimin lidhur me vaksinat.

Sipas politikës së re, Pinterest tha se kërkimet për “fruthi”, “siguria e vaksinave” dhe terma të tjerë të lidhur me shëndetin do të shfaqin rezultatet nga organet e shëndetit publik, përfshirë Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Qendrat për Kontrollin e Sëmundjeve dhe Sigurinë e Vaksinave të krijuar nga WHO Neto.