Shkencëtarët kanë gjetur udhëzimet e para gjenetike në ADN-në e njeriut që lidhen me të qenit majtak.

Udhëzimet gjithashtu duket se janë të përfshira shumë në strukturën dhe funksionimin e trurit – veçanërisht pjesët e përfshira në gjuhë.

Ekipi në Universitetin e Oksfordit thotë se njerëzit majtakë mund të kenë aftësi verbale më të mira si rezultat.

Por mbeten shumë mistere në lidhje me lidhjen midis zhvillimit të trurit dhe dorës mbizotëruese.